IMG_3173

Poutní kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice s ambity dominuje poutnímu vrchu Křemešník, asi 9 km od Pelhřimov. Kostel byl vybudován na místě původní dřevěné kaple z roku 1555. Do současné barokní podoby byl kostel dokončen v roce 1750.

Jedná se o trojlodní kostel s půdorysem ve tvaru kříže. Složen je z hlavní lodě na půdorysu obdélníka a trojice kaplí na severovýchodní straně. V tympanonu nade dveřmi se nachází trojúhelníkový reliéf z druhé poloviny 16. století. V reliéfu je možné vidět korunovaci Panny Marie. Malby uvnitř kostela vytvořil především Jan Kalina a znázorňují výjevy Božích vůlí, osmera Blahoslavenství a Boží ctností. Vitráže pochází z roku 1936. Hlavní oltář z roku 1752 je taktéž zasvěcený Nejsvětější Trojici. Hlavní oltář pak doplňuje dvojice vedlejších oltářů. Oltář vlevo je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, pravý pak Panně Marii.

V celém poutním areálu si dále prohlédněte kapli mrtvých, kapli korunovace Panny Marie, ambity, faru a bývalou školu. V blízkosti kostela jsou další skvosty, sluneční hodiny, Větrný zámek nebo skalka lásky.

Ke kostelu vede od pramene Zázračné studánky Křížová cesta z roku 1906.

Během hlavní turistické sezóny v červenci a v srpnu probíhají v kostele komentované prohlídky.

Aktuální přehled kulturních a duchovních akcí na Křemešníku:Nejbližší turistické cíle

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny