IMG_3198

Křížová cesta

Od Zázračné studánky vede nahoru ke kostelu Nejsvětější Trojice křížová cesta s třinácti zastaveními v podobě kamenné kapličky s nikou. Křížová cesta je zakončená jeskyní, symbolizující Boží hrob. V něm je uložena kamenná socha Kristova těla od sochaře Antonína Bílka.

Cesta byla vybudována v letech 1903–1906 a byla vysvěcena v den 34. narozenin děkana Vaňka dne 15. července 1906.

.Informace

Původní reliéfy zastavení byly zničeny za 2. světové války, nové namaloval výtvarník Raimund Ondráček. Také původní cihlové kapličky byly v roce 1947 nahrazeny žulovými. Nové kapličky projektoval arch. František Řehák a postavil je stavitel Šmíd z Černova

Nejbližší turistické cíle

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny