Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je významnou gotickou stavbou s bohatou historií.

Původní kostel byl postaven v roce 1350 a kolem něj se nacházel hřbitov. Během let prošel různými úpravami a v současnosti představuje významnou kulturní památku. Zvláštností kostela je klasové zdivo na vnější fasádě.

V roce 1949 se však kostel stal svědkem neuvěřitelné události, známé jako Číhošťský zázrak. Dne 11. prosince téhož roku, při promluvě kněze P. Josefa Toufara na téma „Uprostřed Vás stojí Ten, kterého neznáte“, se stalo něco neuvěřitelného. P. Toufar ukázal rukou z kazatelny směrem k oltáři a pronesl slova: „Zde ve Svatostánku je náš Spasitel.“ V tu chvíli se kříž na Svatostánku začal pohybovat třikrát nalevo a napravo, následně zůstal nakloněn napravo a přitom ještě nakloněn dopředu. Tuto událost svědčilo 19 lidí, kteří to viděli a potvrdili to přísahou. Existuje přesvědčení, že další lidé byli svědky tohoto zjevení, avšak nechtěli o tom mluvit.

Číhošťský zázrak se okamžitě stal předmětem zájmu a diskuzí věřících i veřejnosti. Lidé se začali sjíždět do Číhoště, aby svědčili a prožívali tento nevídaný zázrak. Událost přinesla mnoho povzbuzení a posílení víry pro mnoho lidí. I když protokoly s oněmi 19 svědky se zatím nenašly, existuje stále živá paměť a vzpomínky na tento zázrak.

Přijďte navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti a objevte nejen jeho krásu a historii, ale také tajemství a sílu, která jej obklopuje. Buďte součástí tohoto výjimečného místa, které v duchu Číhošťského zázraku stále přináší naději a inspiraci.

Nejbližší turistické cíle

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny