DSCN1348 (1)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve městě Habry představuje významnou historickou památku s bohatou architektonickou historií.

Původně románský kostel byl vystavěn ve 13. století a později goticky přestavěn v roce 1384. Další významné změny proběhly v roce 1606, kdy byl kostel nově vystavěn. Po požáru prošel rozsáhlou přestavbou v letech 1670–1678, během které byla sklenuta loď a presbytář a bylo vystavěno hlavní průčelí. V této době byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a získal barokní podobu. V průběhu 18. století prošel dalšími úpravami, včetně přistavění věže.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní stavbou s oratoří na severní straně a věží při severozápadním průčelí. Z původního románsko-gotického kostela se zachoval zazděný portál na severní straně presbytáře a zdivo sakristie. Interiér kostela obsahuje cenné umělecké prvky z období 1670–1680, včetně rokokové kazatelny s obrazy evangelistů. Zvláštností je také cínová křtitelnice zdobená reliéfy, pocházející z roku 1530, jejíž dřevěné víko je z období baroka.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejen důležitou sakrální památkou, ale také svědectvím historie obce. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1101. Kostel sám představuje klíčovou součást jejího kulturního dědictví. Díky jeho unikátní architektuře a historickému významu je návštěva tohoto místa nezapomenutelným zážitkem pro každého milovníka historie a architektury.

 

Informace

autor černobílé fotografie: Martin Dubský

Odkazy

Nejbližší turistické cíle

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny