339243371_190455793781138_1450980175030814351_n
Horní Cerekev

Drtička kamene v krajině

Dílo mladé sochařky bylo konceptem její diplomované práce a pro návštěvníky skvělým obohacením a zatraktivněním prostředí. Jedná se o zchátralou nevyužívanou betonovou konstrukci drtičky kamene nacházející se v lomu v Horní Cerekvi.

Cílem projektu bylo vnímání kulturní krajiny skrze výtvarnou intervenci, tu se snažím akcentovat a aktualizovat
jako prožitek za pomocí prostorových realizací s výrazným socializačním potenciálem, aktivací místních obyvatel estetickým,
etickým ekologickým zážitkem při procházení okolní krajinou.

Práce má ambice poodhalit neobvyklé perspektivy, nabídnout možnosti a zážitky jiného vnímání okolní zemědělské krajiny,
má svou industriální historii, pozvolně překrývanou přirozeným přírodním procesem.

Informace

Slova autorky:

„Nevyužívaný a v očích lidí nezajímavý objekt, jsem se snažila přeměnit, staticky zakonzervovat a minimálním výtvarným zásahem, vestavbou dřevěné plochy, nastavit nové využití místa a tak i jiné přemýšlení o tomto výjimečném prostředí a o okolní krajině a vztahu obyvatel ke svému okolí.
Cílem projektu je vytvoření okruhu se zastávkami u vytipovaných míst v krajině, které chci postupně zvýraznit sochařsko-architektonickými objekty.

A tak se návštěvníci okolí Horní Cerekve a Nového Rychnova mohu v budoucnu těšit na další díla

Nejbližší turistické cíle

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny