IMG20240322111656

Želivský klášter zpřístupnil turistům nové prostory – Starou prelaturu a knihovnu

V Národní kulturní památce Klášter Želiv se slavnostně otevřely rekonstruované prostory Staré prelatury a knihovny, umístěné v barokním konventu. V rámci projektu, který se z většiny financoval z evropských peněz prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vzniklo také nové sociální zázemí pro návštěvníky. Ti budou mít možnost od začátku letošní turistické sezóny navštívit některé dosud znepřístupněné prostory.

Objekt Staré prelatury prošel kompletní rekonstrukcí s důrazem na zachování původních historických konstrukcí i prvků a je nově součástí prohlídkového okruhu. Návštěvníci tu najdou expozici historie kláštera od jeho založení v roce 1139 až po současnost. Seznámí se s architekturou, uměním, hospodářstvím, duchovním životem i vlivem kláštera na okolní region. Zároveň je zde také expozice archeologie.

Badatelé a odborná veřejnost mají nyní možnost navštěvovat také zrekonstruovanou klášterní knihovnu s historickými knihami a artefakty, zdobenou freskami z 18. století. Při zvláštních příležitostech bude přístupná i běžným návštěvníkům.

Po navrácení majetku hradila Kanonie premonstrátů veškeré opravy z vlastních prostředků. Podařilo se zajistit statiku většiny budov nebo opravy střech. Až díky dotacím z EU se nedávno uskutečnila také plánovaná revitalizace stávajícího prohlídkového okruhu, vedoucí prostory kostela a konventu. Areál kláštera je veřejnosti volně přístupný. V minulém roce ho navštívilo 17 tisíc platících návštěvníků. Kromě duchovního a kulturního programu klášter nabízí také další vyžití – hotel, restauraci, wellness, pivovar.

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny