f1d866ea-b48b-4483-8181-23b886bcf5ce

Zasedání představenstva Vysočina West proběhlo tentokrát v Havlíčkově Brodě

V úterý 18. 6. 2024 se konalo zasedání představenstva spolku Vysočina West. Hostitelem bylo tentokrát město Havlíčkův Brod a pan starosta Zbyněk Stejskal uvítal zástupce v nově zrekonstruovaných prostorách Staré radnice. 

Hlavním bodem programu bylo nadcházející financování destinace, podmínky certifikace, podrobnosti čerpání dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech a informace o plnění smluv s Vysočina Tourism. Dále byly účastníkům setkání představeny aktivity pracovní skupiny Vysočina West a v neposlední řadě byli všichni informováni o proběhlých akcích a činnostech spolku od minulého jednání (např. distribuce Turistických novin, distribuce Kulturních přehledů se stěžejními akcemi z oblasti, informace a dotisk BENEFIT CARD, rozvoz Putování za kávou a Putování za výhledy, účast na akcích již proběhlých i nadcházejících).

Příští setkání se bude konat po prázdninách v Pacově, kde představenstvo zhodnotí realizaci dohodnutých plánů a cílů.

Zasedání zakončila prohlídka místa konání pod vedením místostarosty města Havlíčkův Brod pana Libora Honzárka. Ten účastníky provedl celou budovou Staré radnice a prohlídku proložil zajímavostmi z historie i proběhlé rekonstrukce.

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny