IMG20240703110145

Setkání oblastních destinací a krajskou destinací Vysočina tourism proběhlo opět v Jihlavě

Dne 3. července v 10:30 hodin proběhlo setkání zástupců oblastních destinačních společností na Vysočině s krajskou destinací Vysočina tourism. Toto setkání bylo velmi očekávané a přineslo mnoho důležitých novinek a plánů pro nadcházející období.

Hned na úvod byl představen nový ředitel Vysočina tourism. Ředitel Navrátil avizoval své plánované cesty do jednotlivých oblastních destinací. Tyto návštěvy mají za cíl lépe poznat specifika jednotlivých regionů a navázat užší spolupráci s místními aktéry cestovního ruchu.

Jednou z důležitých informací bylo oznámení změn týkajících se pronajímání a účasti na Velké pardubické.  Dalším bodem bylo předání informací od spolupráce s Travel with us. Tato spolupráce zajistila návštěvu vlivného influencera, který navštíví různé destinace na Vysočině. Byly dohodnuty konkrétní termíny a program návštěvy, což by mělo přinést zvýšenou mediální pozornost a tím i větší zájem turistů o náš region.

Velmi důležitou částí setkání byla také diskuse nad podobou druhé půlky smlouvy mezi Vysočina Tourism a oblastními destinačními společnostmi. Tato diskuse byla velmi konstruktivní a přinesla mnoho užitečných podnětů a návrhů. Bylo dohodnuto, že návrh této části smlouvy bude předložen na dalším setkání.

Další setkání bylo naplánováno na 14. srpna, kde bude předložen návrh smlouvy o objednávce z Vysočina tourism na jednotlivé destinace. Toto setkání bude klíčové pro další kroky a projekty v oblasti cestovního ruchu na Vysočině.

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny