C_heralec

Po stopách gotiky

Poměrně snadná a velmi krásná, převážně silniční trasa, která vás překvapí dlouhými táhlými sjezdy, malebnými výhledy do kraje, romantickými zákoutími a svéráznými osvěžovnami.

Vzdálenost: 37 km

Náročnost: snadná

Povrch trasy: převážně silnice lesní i polní cesty

Nejvyšší bod: 628 m (nad Křižnou studánkou

Nejnižší bod: 433 m (konec obce Dolní Město)

Stoupání / klesání 679 m

 

Turistické cíle:

  • Rodný dům Gustava Mahlera v Kalištích
  • Rozárium v Kalištích
  • Křižná studánka
  • Kostel sv. Markéty, Loukov
  • Kostel sv. Martina, Dolní Město
  • Kostel sv Jiří, Řečice
  • Hlava XXII 
  • Zlatý voči

Z Humpolce se vydejte od infocentra Husovou a následně Nerudovou ulicí ven z města. Pokračujte po asfaltové silnici směr Brunka, zde projedete okolo bývalé továrny na výrobu sukna. Továrna SUKNO, která měla v Humpolci dlouholetou tradici, v současné době již neexistuje a rozsáhlý areál je nyní využíván jako skladové prostory, zázemí pro logistické služby,a je zde i možnost dlouhodobého ubytování.

Pokračujete do mírného kopce kolem rybníka Peruš až do obce Horní Rápotice. Za touto obcí opouštíte silnici a zahnete vlevo po cestě na samotu Háj, a za ní na T křižovatce pokračujete vpravo polní cestou, která vás po mírném stoupání vyvede na silnici mezi obcemi Holušice a Kaliště. Na této silničce si užijete překrásné výhledy do krajiny a blížíte se do rodné vsi geniálního muzikanta a dirigenta, Gustava Mahlera. Přivítá vás malebná náves s rybníčkem, kostelíkem sv. Jana Křtitele, hřištěm se zázemím pro dovádivé děti i odpočívající rodiče, rozáriem a samozřejmě zde můžete navštívit i rodný dům Gustava Mahlera. Pokračujete opět po silnici směrem na Ledeč nad Sázavou, za odbočkou na Podivice vás čeká serpentina a poté samota V Horách, kde odbočíte doprava. Až přijedete na kraj lesa, zpomalte, a nenechte si ujít odbočku – lesní cestu vlevo. Tato odbočka je zhruba po 100 metrech od kraje lesa, lesní cesta mírně klesá, a po 300 metrech se ocitnete na pohádkovém místěna úpatí hory Šafranice: Bílá kaplička, miniamfiteátr uprostřed lesa, zurčící potůček a studánka musí nadchnout každého romantika. Podle pověstí tudy procházel misionář Čáslavského kraje P. Václav Hanzeli. Chodíval upevňovat katolickou víru v těchto tehdy bohem zapomenutých místech Čech. Podle dochovaných pramenů se prý zastavoval u lesní studánky a její vodou si vyléčil své bolavé oči. Z vděčnosti nad tímto uzdravením nechal v roce 1741 zřídit nad studánkou dřevěný kříž a po jeho stranách sochy Panny Marie a sv. Víta z dubového dřeva. Protože toto místo navštěvoval stále větší počet věřících, byla zde v roce 1868 vystavěna místo dřevěné kapličky kamenná kaple. Až do dnešních dnů se tu konají slavné poutě. Schází se zde každoročně mnoho lidí ze širokého okolí. Vedle duchovního setkání se zde poutníci občerstvují čistou vodou ze zdejší zázračné studánky, mnozí nepohrdnou ani dobrým pivním mokem, který se zde čepuje pod košatými stromy.

Až si dosyta užijete tohoto místa, vystoupejte stejnou cestou na silnici a pokračujte ve směru původní jízdy, po silnici, tedy na Rejčkov, kde určitě nemůžete minout velmi svéráznou osvěžovnu na návsi, a dale pokračujte po silnici směrem na Dobrou Vodu Lipnickou. Zde vás čekají překvapivé serpentiny a překrásné dlouhé sjezdy s úžasnými výhledy do krajiny. Přímo před vámi se otevře pohled přes údolí na majestátný hrad Lipnice, který navštívíte při dalších cyklotoulkách.

Až bude váš tachometr ukazovat přibližně osmnáctý kilometr, začněte brzdit. Hned za zatáčkou v příjemném klesání se vyloupne první z podlipnických gotických kostelíků, po jejichž stopách jste se vydali. Tento nese jméno sv. Markéty, stojí zde již od roku 1352 a okolo něj se rozprostírala dnes již zaniklá obec Loukov. Počátkem 21. století vznikl spolek Přátelé podlipnických kostelů, který se snaží o obnovu a oživení tří polozapomenutých vysočinských kostelíků, které potkáte na této trase. Každoročně se zde konají poutě a další kulturní aktivity, při nichž je mj. možnost nahlédnout do kostelíků a seznámit se s jejich historií.

Až opustíte kostelík sv. Markéty, pokračujete opět mírným klesáním po silnici do obce Dolní Město. Zde určitě stojí za cca kilometrovou odbočku vlevo druhý z řady kostelíků, pojmenovaný po svatém Martinovi. Na severním kraji obce stojí tento středověký elegán již od 14. století. Původně byl kostel zasvěcen sv. Janu a jeho nynější patrocinium sv. Martina se poprvé objevuje až v roce 1653. Kostelík byl renesančně a později barokně upravován. Poslední zásahy do stavby pocházejí z doby okolo roku 1800.

Až si prohlédnete kostelík sv. Martina, vraťte se opět na náves a odsud pokračujte vlevo směrem na Humpolec. Jakmile budete opouštět Dolní město, před vámi se otevře výhled na ojedinělou kamennou skulpturu s názvem Hlava XXII od regionálního sochaře Radomíra Dvořáka, autora Památníku národního odposlechu, jehož tři části také během cyklotoulek navštívíte. Osmnáctitunová hlava je portrétem spisovatele Jaroslava Haška, který žil a tvořil svého vojáka Švejka v nedaleké Lipnici. Portrét Jaroslava Haška a název Hlava XXII je fúzí dvou spisovatelů, jímž byl vlastní smysl pro humor a nadhled – českého „švejkologa“ Jaroslava Haška a amerického spisovatele Josepha Hellera, který svoji knihu Hlava XXII napsal ve stylu satiry, černého humoru a recese. Od Hlavy se vrátíte opět na silnici a po cca 300 metrech odbočíte ze silnice po zelené turistické značce na lesní cestu. Lesem po zelené pojedete dalších cca 700 metrů, až vás turistické cedule vyzvou k odbočení doprava. Náročná cca stometrová pěšinka vás vzápětí odmění úchvatným výhledem na malé skalní jezírko, z jehož protější stěny na vás budou zkoumavě hledět Zlatý voči, jedna ze skulptur triptychu Památníku národního odposlechu. Setrvejte zde chvíli, projděte se okolím a brzy pochopíte, proč má toto místo přívlastek genius loci. Až se nabažíte, a popřípadě i vykoupete, vraťte se zpět na zelenou značku a pokračujte přes louku až pod Lipnici ke křížku, kde se vaše cesta stočí doprava a záhy vyjedete na silnici vedoucí z Lipnice. Čeká vás příjemný sjezd až k rybníku Kamenná Trouba, kde přejedete hlavní silnici, a vystoupáte si mírný táhlý kopec do Řečice. Zde se podívejte na třetí gotický klenot – Kostel sv. Jiří a originální dřevěnou zvonici. Projedete obcí a čekají vás zde dvě varianty: Buď se vydáte po zelené turistické značce a cyklotrase č. 1214 do Kejžlice (v tamní hospůdce výborně vaří) a odsud po cyklotrase 1214 do Budíkova a nebo zůstanete na „naší“ trase a pokračujete dobrodružnější a kratší cestou kolem hospodářského stavení dolů k lesu, přes potůček a poté polní cestou na Budíkov. Odsud vás do Humpolce dovedou cyklotrasy s číslem 1214 a 4155 přes obce Světlice a Hadina.

Nejbližší aktivity

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny