IMG_7292
Kamenice nad Lipou

Od zámku k hájovně Johanka

Prozkoumejte přírodu okolo Kamenice n. Lipou a vydejte se od zámku proti proudu řeky Kamenice až k myslivně Johanka. První část cesty vede po naučné stezka Vítězslava Nováka.. Cestou projdete okolo zámeckého rybníka, okolo Pecovského rybníka a krásnou Modřínovou alejí k myslivně Johanka. Od turistického rozcestníku Johanka se můžete vrátit po stejné cestě nebo pokračujte po lesní cestě směr obec Antonka. Projdete okrajem vesnice Antonka a přibližně po 600 m dorazíte na vyhlídkové místo s půvabných výhledem. Poté vás čeká sestup zpět do Kamenice nad Lipou. Kousek nad zámkem se můžete ještě pozastavit v lesoparku u studánky Melíšek.

Naučná stezka

Její délka je zhruba 3 km a 12 zastávek informuje nejen o životě a díle Vítězslava Nováka, hudebního skladatele a kamenického rodáka, ale také o památných stromech, na které je oblast Vysočiny obzvlášť bohatá, o významu vodních ploch a mokřadů pro zdejší krajinu, o vzácných zástupcích místní fauny a flory a také o principech lesního hospodaření a územním systému ekologické stability

Délka celé procházky po naučené stezka a zpět : 6 km

Delší verze se zpáteční cestou okolo lomu Antonka: 8 km

Nejbližší aktivity

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny