1770
Havlíčkův Brod

Cesta Karla Havlíčka Borovského

Turistická cesta Karla Havlíčka Borovského vede z Havlíčkova Brodu přes Přibyslav do Hlinska. Trasa měří 46,5 km, můžete jí zdolat pěšky či na krosovém kole.

 

Celková délka trasy: 46,2 km

Časová náročnost: 13:21 hodin

Náročnost trasy: nerovný, náročnější terén, pro zdatnější turisty

Barva turistické značky: červená (trasa kopíruje Cyrilometodějskou stezku až do Přibyslavi, kde se uhýbá nahoru směrem na Žižkovo Pole, Cyrilometodějská pokračuje dále na Žďár nad Sázavou). Z původní červené je nutné v přibyslavské místní části Dobrá pokračovat po silnici č. 351 směr Žižkovo Pole, jelikož je původní úsek zarostlý hustou vegetací, tudíž obtížně průchodný.

 

Start: Od budovy Muzea Vysočiny (Havlíčkovo náměstí) pokračujte k řece Sázava…

6) Zámek v Pohledu

7) Pátkova jeskyně

8) Růženina štola…

10) Přibyslav – přes místní část Dobrá pokračujte směr Žižkovo Pole po silnici č. 351, kdy se zhruba na 19. kilometru napojujete zpět na stezku K. H. B. Z původní červené je nutné sejít, jelikož je původní úsek zarostlý hustou vegetací, tudíž obtížně průchodný.

14) Žižkova mohyla

15) Rodný dům K. H. Borovského v Havlíčkově Borové (V roce 1931 zde bylo slavnostně otevřeno muzeum. V domě je stálá expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka Karla Havlíčka Borovského. V dalších výstavních prostorách jsou umístěny 2 stálé expozice: jedna se týká rodáka S/Ldr Josefa Stránského, DFC a padlých příslušníků 311. peruti RAF z Vysočiny, druhá je zasvěcena sochaři Viktoru Dobrovolnému).

16) Ranská jezírka – vznikla v prohlubních po někdejší těžbě železných rud (těžilo se od středověku do 18. století). V jezírkách a jejich okolí rostou mokřadní druhy, například leknín bělostný, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní.
Žijí tady obojživelníci (mimo jiné čolek horský), v porostu hnízdí sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a mnoho dalších ptáků.

17) Občerstvení Na Osadě – otevřeno od 1. dubna – 30. října od 13 – 23 hod. (kontakt na provozovatele: 733 710 720)

18) Rybník Řeka

19) Pamětní síň Jana Zrzavého v Krucemburku

20) Studnice

21) Kaple sv. Jana Nepomuckého

Cíl: Hlinsko

Informace

Nejbližší aktivity

No data was found

Máme nové turistické noviny pro rok 2023

Máme nové turistické noviny